CV de Öss

Optochtreglement

1. De carnavalsoptocht in Eys wordt georganiseerd door de carnavalsvereniging “CV de ÖSS “.

2. De optocht trekt door de straten van Eys , als regel op carnavalszondag.
Deze wordt tijdig bekent gemaakt in en via advertenties in de media bladen.

3. De deelname aan de optocht is gratis.

4. De optocht is onderverdeelt in de volgende categorieën:
1. Enkeling
2. Duo’s
3. Trio’s
4. Kleine groep ( 4 tot en met 8 personen)
5. Grote groep (9 en meer personen)
6. Wagens
7. Wagens met groep
8. Groepen buiten mededingen( bv. Harmonie, Prinsenwagens, etc.)

5. Voor de categorieën bij punt 4  1 t/m 7 zijn  prijzen beschikbaar.

6. Men kan slechts in één categorie meedingen voor prijzen. Prijzen worden carnavalszondag na
de optocht in een lokaal, bekent gemaakt en uitgereikt.
Deelnemers  woonachtig buiten  Eys kunnen indien gewenst hun prijzengeld overgemaakt krijgen
op een bankrekening naar keuze.
Niet afgehaalde prijzen worden binnen 14 dagen overgeboekt op bank/giro nummer mits bekend.

7. Alle deelnemers aan de optocht dienen zich aan de organisatie bekend te maken.
Deze kunnen zich inschrijven bij het optocht comité uiterlijke inleverdatum 1 week voor de optocht.

8. Het is niet toegestaan aanstootgevende teksten of uitbeeldingen te gebruiken, alsmede teksten en / of
uitbeeldingen te gebruiken welke in strijd zijn met de openbare orde of zeden.

9. Deelnemende motorvoertuigen, bromfietsen etc. dienen aan de wettelijke gestelde eisen te voldoen
en W.A. verzekert te zijn.
Hiertoe dienen de inschrijvers bij aanmelding het aanmeldingsformulier in te vullen
en te ondertekenen, en de organisatie van alle mogelijke gevolgen van een mogelijk ongeval te vrijwaren.

10. Alle deelnemende motorvoertuigen dienen een half uur voor vertrek van de optocht op het
vertrekpunt aanwezig te zijn.

11. Het is verboden met een trekkend voertuig meer dan een aanhangwagen voort te bewegen.

Advies; als veiligheid een ketting tussen trekkend voertuig en aanhanger te maken, soort veiligheidsketting.

12. Zonder toestemming van CV de ÖSS is het niet toegestaan aan de optocht deel te nemen als prins of
prinses, hetzij als enkeling, verenigings- of  buurtprins, met uitzondering van de officiële
Prins Carnaval en Jeugdprins Carnaval van Eys.

13. Het is eveneens verboden snoepgoed etc. uit te strooien, anders dan alleen die personen op wagens,
welke voor dit doel speciaal zijn afgeschermd en door speciaal voor dit doel meelopende personen
worden beschermd om ongelukken te voorkomen.

14.Het is ten strengste verboden om als chauffeur van een trekkend (motor)voertuigen en/of
brommers cq fietsen alcoholische dranken te gebruiken.  Hij of zij zal ten allen tijde door het optochtcomité uit de optocht genomen/verwijderd worden.

15.  De constructie van wagens en combinatie van voertuigen moeten zowel voor deelnemers en als het publiek veilig zijn.
In geval van veiligheid van trekkend (motor)voertuig / bromfiets en dergelijke, opleggers
en plateau wagens dienen div. afmetingen geacht te worden.

1e    Vanaf wegdek gemeten tot onderste beschermplaat van trekker of wagen een afstand te
handhaven van  30 cm en niet hoger.
2e   De lengte van het getrokken voertuig mag niet langer zijn dan   10 mtr. en niet breder
zijn dan 3.00 mtr.  dit i.v.m. de breedte en de bochten van straten en obstakels.
3e   De bovengenoemde vereniging zal dit ongeveer 2 weken voor de optocht nakijken, doormiddel
de inschrijver  te benaderen voor een afspraak.

16.  Het is niet toegestaan om mee te voeren of te gebruiken: open vuur, milieu verontreinigende en/of
-onvriendelijke materialen en materialen die beschadigingen (in welke vorm dan ook)
aan het publiek en deelnemers tot gevolg hebben.
Aan de verkeersregelaars en/of optochtcommissie van de optocht is onherroepelijk gehoor te geven.
Bij het niet nakomen van de instructies van de verkeersregelaars en/of optochtcommissie kan  uitsluiting van de optocht tot gevolg hebben.
De eventuele schade zal op de betreffende deelnemer(s) worden verhaald.

17. Iedereen die een of meer aggregaten op de wagen heeft om de geluidsinstallatie te voeden met 220
volt of  380 volt is verplicht per aggregaat een gekeurde brandblusser bij zich te hebben.
Wordt voor de optocht gecontroleerd.

18. De uitlaat van het aggregaat dient zodanig gemonteerd te worden dat de rook vrij naar buiten
kan uittreden en geen brandgevaar kan opleveren.

19. Wij adviseren U als CHAUFFEUR / DEELNEMER het volgende
Voertuigen welke een verzekering van aansprakelijkheid (WA) hebben geven niet
in alle gevallen dekking voor deelname aan optochten.
Het is daarom noodzakelijk bij de tussenpersoon of verzekeraar na te gaan of dit risico is
meeverzekerd, of dat hiervoor tijdens de optocht dekking kan worden verleend.
Bij landbouwtrekkers is het optocht risico als zodanig niet gedekt, maar verzekeraars zijn in
Veel gevallen na melding bij tussenpersoon of verzekeraar bereid voor de betreffende dag
van de optocht incl. aan- en afvoer mee te verzekeren.
Soms kan hier voor een klein bedrag aan premie worden gevraagd.
Is een verzekeraar van het betreffende voertuig niet bereid het optocht risico te verzekeren,
Dan dient voor dit voertuig een aparte verzekering te worden afgesloten.
Deelnemers in groepsverband en individuele deelnemers zonder motorvoertuigen, welke
Schade en/of letsel aan derden veroorzaken, zijn in principe persoonlijk aansprakelijk, soms
Kan een beroep gedaan worden op de persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering (AVP).

20.  Alaaf polis voor deelnemers carnavalsoptochten:
Indien een trekker, auto of vrachtwagen WA verzekerd kan men in de meeste gevallen volstaan door bij de tussenpersoon of verzekeraar melding te maken van deelname aan de optocht.Dit extra risico wordt door de meeste verzekeraars geaccepteerd, waarvoor in de meeste gevallen geen premie zal worden gevraagd.Is een voertuig niet verzekerd, dan bieden de meeste reguliere maatschappijen hiervoor wel een mogelijkheid om het betreffende voertuig of combinatie daarvoor te verzekeren te verzekeren bij deelname aan de optocht.

Indien het niet mogelijk is bij een reguliere verzekeraar her risico te verzekeren, dan kan men
terecht bij Verzekeringsmaatschappij Rialto. Deze verzekeraar verzekert bijzonder risico’s van
motorvoertuigen. Deze verzekering kan middels o.a. adviesbureau Severijns/Geurts
( T. Geurts) worden afgesloten

21. Het uitgooien of afschieten van papiersnippers, perforatiesnippers, confetti of wc-papier welke aard van form dan ook is niet toegestaan tijdens de optocht. Dat heeft met de veiligheid te maken.         Bij constateren hiervan worden de deelnemers door het optochtcometé hierover aangesproken. Onkosten zullen verhaald worden op desbetreffende persoon, groep en/of vereniging.

22. Snoepgoed uitgooien mag ten alle tijden, mits dit in plastic zakjes wordt gedaan. Chipszakjes hoeft niet kunnen zo uit gegooid worden, dit is alleen voor de veiligheid van de kinderen en volwassenen. Licht strooigoed en diverse kan men beter uitgeven aan die mensen die als extra personen naast de wagens lopen, niet aan die personen die als toezicht naast de wagen lopen ivm de veiligheid.

23. Wij als organisatie  van CV de Öss verzoeken alle deelnemers van de carnavalsoptocht alleen carnavalsmuziek  te verzorgen/draaien.

24. Dan wensen wij als CV de ÖSS va EES alle deelnemers  een mooie en gezellige
carnavalsoptocht toe.

25. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie van bovengenoemde
vereniging.

Ten slot willen wij er nog op wijzen dat iedere deelnemer de optocht ten alle tijden geheel moet uitlopen tot op het kermisterrein bij de lagere school van Klavertje Vier te Eys.Wij zijn er van overtuigt dat wij met de doorgevoerde maatregelen maximaal bijdragen aan een goed verloop en veiligheid van de optocht. Wij vragen u om uw medewerking door bovenstaande instructies voor en tijdens de optocht op te volgen en wensen u een hele fijne optocht toe waarin plezier en respect voor elkaar voorop mogen staan, zodat wij allen aan het eind van de optocht dezelfde conclusie delen:

Spjas verbindt  en veul spjas maakt plezeer.